Privacyverklaring TenderToo

TenderToo, gevestigd aan Marokkolaan 6 5152 MS Drunen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: Website: https://www.hetgeldligtvoorhetoprapen.nl Marokkolaan 6, 5152 MS Drunen Nederland Telefoonnummer: +31 6 4621 1121  

Wencke van Maastricht is de Functionaris Gegevensbescherming van TenderToo. Zij is te bereiken via info@tendertoo.nl.  


Persoonsgegevens die wij verwerken  

TenderToo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens 
 • Internetbrowser en apparaat type  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken  

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigt bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tendertoo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.  


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken  

TenderToo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder of uitnodigingen 
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • TenderToo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 • TenderToo analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.  

Geautomatiseerde besluitvorming  

TenderToo neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TenderToo) tussen zit.  


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  

TenderToo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 12 maanden op de gegevens die jij invoert op deze website. Tracking gegevens vanuit Google Analytics worden niet verwijderd.  


Delen van persoonsgegevens met derden  

TenderToo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

TenderToo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. TenderToo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.  

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al ge├»nformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.  

Hieronder een overzicht:

Google Tag Manager: Cookie: Google Analytics Naam: _ga Functie: Het registreren van functionele data over hoe de bezoeker de website Type: HTTP Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics Naam: _gid Functie: Het registreren van functionele data over hoe de bezoeker de website Type: HTTP Bewaartermijn: 1 dag


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TenderToo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tendertoo.nl.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ontvangen gegevens die niet zijn geanonimiseerd worden niet in behandeling genomen en vernietigd. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.  

TenderToo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  

TenderToo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tendertoo.nl. TenderToo heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Deze website wordt gehost bij een externe webhostingorganisatie. Die zorgt er tevens voor dat alles van deze website up-to-date en veilig blijft. Dit is contractueel vastgelegd. 
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.